Cuprins

 Inceputul cartii
 Oameni ai Bisericii
 Rezistenta anticomunista din Muntii Banatului
 Declaratie
 Proces verbal
 Referat
 George Manu şi colonelul Crăciun

Toate capitolele

Oameni ai Bisericii

"Sindicatul legionar" de la Mitropolia Moldovei

1947 ianuarie 22. Nota a Directiei Sigurantei Statului privind activitatea Episcopului Justinian Marina în anul 1946.

 

22 ianuarie 1947

In cercurile apropiate P.S Episcopului Justinian, Vicarul Mitropoliei Moldovei, se afirma urmatoarele:

In cursul lunii iulie 1946, P.S.S. Justinian a primit o scrisoare anonima de amenintare cu moartea. Continutul scrisorii în cauza avea o asemanare suspecta cu continutul propagandei verbale facuta împotriva Episcopului Justinian în manastirile Agapia si Varatec, de catre capitanul pensionar Cuza Mihalcescu, fost primar în comuna Pucioasa - Dimbovita sub regimul legionar si nepot al lui I.P.S.S. Irineu Mihalcescu, Mitropolitul Moldovei, aflat pe atunci la manastirea Varatec.

La începutul lunii septembrie 1946, a sosit la manastirea Varatec, în vizita la I.P.S.S. Mitropolitul Irineu, Episcopul catolic din Franta, Vladimir Ghika, însotit de Arhimandritul Teodosie Boteanu.

Vizita prelatului catolic a durat vreo saptamina, zilnic avind loc conferinte intime între acesta cu I.P.S.S. Irineu, Teodosie Boteanu si Cuza Mihalcescu.

In ajunul plecarii, Episcopul Vladimir Ghika a tinut o conferinta în sala atelierelor manastirii Varatec în fata celor 700 de maici si surori din manastire.

Conferinta a fost o apologie a misionarismului catolic în tarile pagine, încheindu-se cu asigurarea ca Biserica Catolica va sti sa iasa biruitoare în lupta care se duce în prezent împotriva ei.

Chiar a doua zi dupa conferinta, Mitropolitul Irineu a venit la lasi cu masina arhitectului Stoian, cunoscut ca legionar.
Imediat dupa sosire, I.P.S.S. Irineu a reluat conducerea administrativa a Mitropoliei, interzicind P.S.S. Justinian orice amestec în activitatea eparhiei si înconjurindu-se numai de prelati cunoscuti ca fosti legionari sau simpatizanti ca: Arhimandritul Narcis Luchian, preot Mihail Acatrinei, diacon Paul Macovei, Arhimandrit Dionisie Velea, preot Evghenie Pojoga, preot Melchisedec Manolescu, preot Pavel Apetroaiei, diacon Sabiuta, protopop D. Ciolan si fratii preoti Chirica.

Toti cei de mai sus, spre a masca realitatea actiunilor ostile regimului, s-au constituit într-un sindicat al calugarilor si functionarilor Mitropoliei, reusind sa induca în eroare pe dl. Niculi, presedintele Comisiei locale a sindicatelor din Iasi, care a luat parte la sedintele de constituire a sindicatelor.

Din informatiuni, membrii acestui sindicat au facut propaganda pe timpul campaniei electorale, în favoarea Partidului National Taranesc - Maniu.

Astfel, fratele Dumitru Durnac, din manastirea Hlincea si ucenic al Arhimandritului Dionisie Velea a fost trimis în propaganda manista la manastirile Vorona si Agafton din judetul Botosani si comunele din împrejurimi.

Tot asa preotul Pavel Apetroaiei, ucenic al Mitropolitului Irineu, a fost trimis cu manifeste min iste în manastirile Agapia, Varatec, Horaita si Almas, precum si la preotii din Piatra Neamt si Tg. Neamt, mentinind tot timpul contactul si primind instructiuni de la capitanul pensionar Cuza Mihalcescu.

Membrii Sindicatului duc o apriga dar disimulata actiune în vederea înlaturarii elementelor democrate din administratia eparhiei, vizind, în primul rind pe Episcopul Justinian.

Pina în prezent au reusit sa obtina de la Mitropolitul Irineu înlaturarea arhimandritului Teoctist Arapasu, un distins element democrat, de la conducerea obstei calugarilor din Mitropolie.

Straduinta prezenta a Sindicatului este a repune în locurile de conducere pe toti staretii si staretele înlocuite din aceste posturi de Episcopul Justinian, pentru activitate legionara.

Din informatiunile întreprinse pe cont propriu de Episcopul Justinian si devotatii sai, rezulta ca activitatea elementelor legionare din jurul Mitropolitului Irineu este încurajata si dirijata din Ministerul Cultelor, de catre : d-rul Liviu Stan, fost director general al Cultelor în timpul regimului legionar, în prezent consilier tehnic la Presedintia Consiliului de Ministri, detasat la Culte; profesor Spiridon Cindea, cunoscut legionar, consilier tehnic la Presedintie, detasat la Culte, preot Aurel Vasca, fost simpatizant legionar si secretar general la Culte.

Legatura între Ministerul Cultelor si legionarii de la Mitropolia Moldovei se face printr-un curier special, fostul inspector de politie Sfetcovici, care din doua în doua saptamini soseste Ia Mitropolie si aduce comunicari scrise si verbale si duce înapoi raspunsurile.

Toata actiunea pare a avea si un obiectiv de viitor: promovarea Mitropolitului Irineu în Scaunul patriarhal, în caz ca acest post devine vacant, datorita virstei înaintate a I.P.S.S. Patriarhului Nicodim si aducerea ca Mitropolit al Moldovei a P.S.S. Episcopul Popovici de la Oradea.

Tot din cercurile apropiate Episcopului Justinian se afirma ca o descindere facuta la Mitropolia lasului ar duce la probe edificatoare în legatura cu activitatea antidemocratica întreprinsa de grupul din jurul Mitropolitului Irineu Mihalcescu.

(ASRI, fond „D”, dosar nr. 2488, vol. I, f. 213-215)

 

1947 ianuarie 22. Nota informativa a Sigurantei Statului asupra conflictelor existente la Mitropolia Moldovei.

In luna iulie 1946, P.S. Episcopul Justinian de la Mitropolia Moldovei a primit o scrisoare de amenintare cu moartea, în spiritul continutului scrisorii capitanului pensionar Cuza Mihalcescu, nepotul mitropolitului Irineu Mihalcescu, facea propaganda în manastirile Agapia si Varatec din judetul Neamt. La începutul lunii a venit monseniorul catolic din Franta, Vladimir Ghika însotit de Arhimandritul unit Teodosie Boteanu. Timp de o saptamina au stat în consfatuire cu Mitropolitul Irineu si nepotul sau Cuza Mihalcescu, fost primar legionar în com. Pucioasa, jud. Dimbovita. Arhimandritul Boteanu este frate cu preotul Boteanu, comandant legionar care a luat parte la asasinarea fostului Ministru de Justitie Victor lamandi si ceilalti asasinati la Jilava. Disparut din tara, a ajuns pina în Franta, unde a intrat sub ocrotirea Episcopului catolic Vladimir Ghika, iar actualmente este la Paris.

Consfatuirea de la manastirea Varatec s-a terminat printr-o conferinta a Episcopului catolic tinuta în sala atelierelor Sf. manastiri Varatec, în fata tuturor celor 700 de surori si maici din manastire si în fata vizitatorilor, sub presedintia Mitropolitului Irineu. Conferinta a fost o apologie a misionarismului catolic în tarile pagine, terminind cu asigurarea ca Biserica Catolica, amenintata de Uniunea Sovietica si de comunisti va iesi biruitoare în lupta contra acestor pagini.

Dupa conferinta chiar a doua zi, Mitropolitul Irineu a fost luat de la manastirea Varatec de legionarul arhitect Stoica, cu masina lui si adus la Iasi. Mitropolitul a luat conducerea Mitropoliei, oprindu-l pe Episcopul Justinian de la orice activitate în administratia eparhiei. Imediat s-au adunat în jurul sau toti fostii legionari: Arhimandritul Narcis Luchian, preotul Mihail Acatrinei, diaconul Paul Macovei, Gh. Sirbu, functionar în Cancelarie, Arhimandrit Dionisie Velea, preot Evghenie Pojoga, preot Melchisedec Manolescu, preot Pavel Apetroaiei, diaconul Sabiuta, preot N. Bogdan, protopopul E. Ciolan, preoti fratii Chirica si altii. Din convorbirile lor s-a putut afla ca aveau dispozitiuni de la Castra Legionara din Bucuresti pentru a întreprinde o actiune potrivnica P.S. Justinian, cu sprijinul Mitropolitului Irineu.

Cum se apropiau alegerile, ei se socoteau obligati sa împiedice cu orice pret orice actiuni de sprijinire a Guvernului, toti facind propaganda pentru Maniu si îndemnind pe Mitropolit sa nu dea voie Episcopului Justinian de a mai sfinti vreo biserica, de a vizita vreo manastire, sau de a face vreo vizita în eparhie, lucru pe care Mitropolitul Irineu l-a si facut. Ca sa-si camufleze actiunea lor dominanta, au inventat constituirea unui sindicat al calugarilor si functionarilor de la Mitropolie, ducind în eroare chiar pe dl. Niculi, presedintele Comisiei Locale a Sindicatelor, care a luat chiar parte la constituirea acestui sindicat legionar, în prezenta si sub patronajul Mitropolitului.

Conducerea sindicatului sunt fostii legionari amintiti mai sus. Afara de directivele primite de la fruntasii legionari din Bucuresti, conducerea acestui sindicat a primit directive si-a stat în strinsa legatura prin curier cu dl. Cuza Mihalcescu, instalat la manastirea Varatec si Agapia pentru propaganda contra Guvernului si a Episcopului Justinian, fapt pentru care Ministerul Cultelor a fost sesizat de catre Inspectoratul General al Jandarmeriei. Conducerea acestui sindicat a trimis echipe de propaganda prin manastirile eparhiei, împrastiind si manifeste maniste, cum e cazul teologului frate din manastirea Hlincea, Dumitru Durnac, ucenicului Arhimandritului Dionisie Velea, de fel din com. Cristesti, jud. Botosani, care a vizitat manastirile din jud. Neamt, a fost trimis preot Pavel Apetroaiei, ucenicul Mitropolitului Irineu. El a dus manifeste în manastirile Agapia si Varatec, Neamtu, Horaita, Almas etc. Dupa indicatiile lui Cuza Mihalcescu s-au dus si la preotii din Piatra Neamt si Tirgu Neamt. Toata propaganda acestor fosti legionari s-a facut în numele Mitropolitului Irineu.

La staruinta P.S. Justinian ca sindicatul sa mearga in corpore la votare si sa poarte în piept fiecare membru semnul B.P.D., ca niste adevarati democrati sindicalisti, n-a raspuns aici comitetul de conducere a sindicatului, iar pe chestiunea votarii semnului, toti în frunte cu dl. Gh. Sirbu au avut raspunsuri ironice si sfidatoare. Erau siguri de victoria B.P.D.-ului.

Cum însa actiunea lor avea dublu scop, politic si cu orice pret înlaturarea Episcopului Justinian, au continuat cu masca ipocriziei, punindu-l pe Mitropolit sa trimita o felicitare D-lui Petru Groza, pentru victoria în alegeri, în situatia în care Mitropolitul votase pe fata cu luliu Maniu.

Actiunea acestui sindicat a început mai temeinic împotriva Episcopului Justinian -si a tuturor colaboratorilor sai: consilierii referenti Constantin Nonea, Dumitru Badirca, Grigore Nicolau si preot Vuescu. Vehementa actiunii lor a atins culmea în loviturile date împotriva Arhimandritului Teoctîst Arapasu", un distins element democrat, reusind sa obtina din partea Mitropolitului înlaturarea sa de la conducerea obstei calugarilor de la Mitropolie si de la filialele din lasi, pentru motivul ca ar fi devotat Episcopului Justinian, caruia îi comunica secretele sindicatului si membrilor acestui sindicat.

în locul Consiliului consilierilor referenti si al Vicarilor Episcopi, Mitropolitul sub masca ipocriziei sindicatului fostilor legionari, se consulta cu mentionatii legionari, exercitind cea mai mare teroare asupra întregii administratiuni bisericesti . Zi si noapte sunt nelipsiti din jurul Mitropolitului, punindu-l sa înlocuiasca din posturile de raspundere pe toti staretii si staretele din manastiri numiti de Episcopul Justinian si sa puna în locul lor pe fostii legionari, pe protopopi etc.

Vazind ca actiunea acestor legionari nu se opreste odata cu terminarea alegerilor, ci se continua printr-o serie de provocari, amenintari si teroare împotriva Episcopului Justinian si a tuturor colaboratorilor sai amintiti mai sus, în frunte cu venerabilul Episcop Valeriu Meglan si ca în limbajul lor nu-i scot din „tradatori”, afirmind un optimism în reusita actiunii lor, s-a cautat sa se afle care este sursa de încurajare atit a lor cit si a Mitropolitului. Ce s-a putut afla de la ei? Actiunea lor este dirijata si initiata chiar din Ministerul Cultelor, de catre legionarii de acolo în frunte cu profesorii: dr. Liviu Stan, fost director general al Cultelor în timpul legionarilor, actualmente consilier tehnic la Presedintia Consiliului, detasat la Culte; prof. Spiridon Cindea, fost comandant legionar al jud. Sibiu, vestit prin binecuvintarea data armamentului de la Cugir folosit de legionari în rebeliune, actualmente consilier tehnic la Presedintie, detasat la Culte, preot loan Vasca, fost simpatizant legionar si un devotat al profesorului Aurel Popa, secretar general la Ministerul Cultelor sub Antonescu, actualmente secretar general la Ministerul Cultelor.

Legatura între legionarii din Ministerul Cultelor si cei din lasi a facut-o si o face un curier special, fost inspector de politie cu numele de Sfetcovici, care din doua în doua saptamini soseste la Mitropolie, si chiar catre Mitropolie, ducind apoi rapoartele de activitate a legionarilor din sindicatul Mitropoliei, legionarilor de la Culte. Din corespondenta primita de catre Narcis Luchian, Mihai Acatrinei, Gh. Sirbu, Pavel Macovei, Melchisedec Manolescu, Mitropolitul Irineu, rezulta ca motiunea legionarilor este îndreptata împotriva Patriarhului Nicodim si P.S. Justinian, socotiti tradatori ai Bisericii care trebuie înlaturati din demnitatile lor. Mitropolitul Irineu sa fie trecut Patriarh ca o rasplata pentru curajul cu care conduce actiunea legionarilor, iar la Iasi sa fie ales Mitropolit, Episcopul Popovici de la Oradea Mare, fost legionar si prieten intim al celor trei legionari de la Ministerul Cultelor, iar dupa aceasta urmind ca Episcopul Popovici sa treaca apoi de la lasi la Bucuresti ca Patriarh, peste citiva ani. în acest scop, episcopul Popovici a scris si o scrisoare Episcopului Grigore Leu de la Husi, cerindu-i sprijin pentru alegerea lui ca Mitropolit la Iasi. Legionarii de la Mitropolia Iasi, prin scrisorile persoanelor oficiale de la Ministerul Cultelor, fostii legionari: Liviu Stan, Cindea, Vasca etc. care se afiseaza ca oameni de încredere ai d-lui Prim Ministru, au putut lesne convinge pe Mitropolitul Irineu la actiunea de amenintare si teroare exercitate împotriva Episcopului Justinian si a colaboratorilor sai.

Desigur ca nici dl. Prim Ministru, nici dl. Ministru Emil Bodnaras si nici dl. Ministru al Cultelor nu cunosc actiunea nefasta a acestor fosti legionari camuflati în Frontul Plugarilor, reusind sub masca ipocriziei a-i induce în eroare.

Vizita Episcopului catolic Vladimir Ghika si a Arhimandritului T. Boteanu, fratele preotului Boteanu, asasinul victimelor de la Jilava si colaborator al lui Liviu Stan în treburile bisericesti în timpul legionarilor, la Varatec, nu este straina legionarilor de la Culte, dupa cum nu le este straina sederea în manastirea Agapia si Varatec a fostului primar legionar de la Pucioasa, Cuza Mihalcescu, nepot al Mitropolitului Irineu si var al altui legionar, preotul Minculescu, inspector general la învatamintul religios din Ministerul Cultelor.

Democratismul legionarilor: Liviu Stan, Cindea si Vasca si buna lor credinta fata de dl. Prim Ministru, se poate usor constata din legaturile cu legionarii de la Mitropolia Moldovei, care neflind încadrati în nici un partid politic, s-au camuflat într-un sindicat de circa 15-20 membri si din actiunea lor întreprinsa împotriva Episcopului Justinian de a mai lua contact cu preotii, cu autoritatile si cu drept credinciosii, împingind pe Mitropolit sa oficieze Sfinta Liturghie în toate sarbatorile. [...]

(ASRI, fond „D”, dosar nr. 1775, f. 26-28)